Primesti 3000 lei gratis pentru centrala termica daca esti din Galati

Primesti 3000 lei gratis pentru centrala termica daca esti din Galati

Firma de distribuire a agentului termic catre populatie: Calorgal.sa, dupa nici 3 ani de functionare este in insolventa. Se stie ca aceasta a fost o gaselnita a primariei prin infiintarea altei firme de distribuire a agentului termic , dupa ce cea veche Apaterm a fost pusa pe butuci de conducerea si administratorii politici. O data cu noua firma sobolanii au parasit vechea corabie si s-au mutat pe cea nou infiintata, aici gasindu-se tot cei de la vechea firma, cu alte cuvinte, alta Marie cu aceeasi palarie. Primaria in schimb are alta varianta: mai puțin de o treime din aceste apartamente mai sunt branșate la sistemul public de termoficare, ceea ce ducea la pierderi mari în sistem.

Dar avem si vesti bune pentru locuitorii Galatiului si in special pe cei afectati de insolventa distribuitorului de agent termic:

Primăria Municipiului Galați sprijină cetățenii pentru achiziționarea unui sistem alternativ celui centralizat de producere a apei calde și căldurii.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR ESTE DE 3.000 LEI

Pentru asta va trebui sa vezi daca te incadrezi in acest program si trebuie sa completezi niste tipizate, iti faci un dosar si soliciti de la primarie suma.

Cine beneficiaza de ajutorul financiar acordat de primarie:

 1.  Persoane fizice cu domiciliul/reședința în Municipiului Galați

 2.  Au calitatea de proprietari/coproprietari sau au înstrăinat locuința pentru care se solicită sprijinul, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitație viageră

 3.  Sunt legal împuterniciți, prin procură notarială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct viager/habitație viageră și solicită sprijinul pentru încălzirea locuinței în numele acestuia

 4.  Nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate), întreținere, utilități (apă, gunoi) sau la furnizorul de energie termică în sistem centralizat

 5.  Au folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2016-2017 energie termică în sistem centralizat, sunt branșați la data de 01.04.2017, iar debranșarea să se realizeze în urma incapacității distribuirii de agent termic de către furnizorul de energie termică

 6. Condiții privind veniturile:

  • – persoana singură care are un venit net mediu lunar sub 2.500 de lei

  • – pentru familia formată din doi membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 de lei

  • – pentru familia formată din 3 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei

  • – pentru familia formată din 4 sau mai mulți membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 de lei

 7. Prin excepție ajutorul financiar se acordă și familiilor/persoanelor singure debranșate anterior datei de 01.04.2017, care îndeplinesc criteriile de la punctul 4, nu beneficiază de nici un alt sistem de încălzire și nici nu dețin branșament individual la rețeaua de gaze (destinat utilizării unui sistem de încălzire), pe baza unei anchete sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziție a primarului

 8. De asemenea ajutorul financiar se acordă și familiilor /persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de la punctul 4 dar care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreținere de până la 3.000 de lei (bază + penalități) și care prezintă o declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar.

Ce acte sunt necesare:

 •  Copii act de identitate al proprietarului/ coproprietarului imobilului și ale celorlalți membri ai familiei cu același domiciliu;

 •  Copie act de proprietate al imobilului;

 •  Adeverința eliberată de asociația de proprietari cu privire la suma datorată cu titlu de întreținere și utilități (apă, gunoi etc.) la data depunerii cererii, cu mențiunea pe propria răspundere, dacă exista sau nu restanțe, precum și situația plăților la furnizorul de energie termică;

 •  Adeverința de la asociaţia de proprietari din care reiese faptul că solicitantul este branșat la data de 01.04.2017 la sistemul centralizat de termoficare și în care este trecut numărul de persoane declarate la întreținere la această dată;

 •  Certificatul de atestare fiscal pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat în luna curenta depunerii solicitării;

 • • Adeverințe privind veniturile realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu;

 •  Declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreținere în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar, act valabil pentru persoanele cu datorii de până în 3.000 de lei;

 •  Factură fiscală sau factură proformă (original + copie) de achiziționare a sistemului de încălzire și apă caldă;

 •  Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanțe) prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordata. Daca beneficiarul ajutorului a ales montarea unei centrale termice individuale, in termen de 30 de zile acesta trebuie să facă dovada punerii în funcțiune.

 •  Declarație taxă de habitat înregistrată la organul fiscal.

De unde procuri tipizatele necesare pentru dosar:

tipizate

 

Unde te informezi:

Sediul Serviciului Public Ecosal

 •  Adresa: Strada Prelungirea Brăilei 7A, Galați
 •  Telefon: 0236/411197

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *